Birleşme

​​​​​​​​​​​​​ 

2020
Devrolma İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu
2020
SPK Başvurusu Birleşme Sözleşmesi
2020
SPK Başvurusu Birleşme Raporu
2020
SPK Başvurusu Uzman Kuruluş Raporu
2020
Ayrılma Hakkına İlişkin Bildirim
2020
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 1. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 2. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 3. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 4. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 5. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 6. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 7. Kısım
2020
Birleşme Ve Görüşmelerine Başlanılması

​​​