Birleşme

​​​​​​​​​​​​​ 

2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Duyurusu KAP
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-1 2019 Yıllık Faaliyet Raporu
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-2 2018 Yıllık Faaliyet Raporu
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-3 2017 Yıllık Faaliyet Raporu
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-4 Bağımsız Denetim Raporu 2019
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-5 Bağımsız Denetim Raporu 2018
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı Ek-6 Bağımsız Denetim Raporu 2017
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı EK-7 Pwc_Uzman Kuruluş Raporu_27.04.2020 Bölüm 1
2020
24 Temmuz 2020 - İnceleme Hakkı EK-8 Pwc_Uzman Kuruluş Raporu_27.04.2020 Bölüm 2
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onay Duyurusu KAP
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onay Yazısı
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onayı Duyuru Metni Bölüm 1
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onayı Duyuru Metni Bölüm 2
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onayı Duyuru Metni Bölüm 3
2020
24 Temmuz 2020 - SPK Onayı Duyuru Metni Bölüm 4
2020
Birleşme İşlemleri SPK Başvurusu Güncelleme
2020
Birleşme İşlemleri YKK Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Birleşme Raporu Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Birleşme Sözleşmesi Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 1. Kısım Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 2. Kısım Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 3. Kısım Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 4. Kısım Güncelleme
2020
SPK Başvurusu Uzman Kuruluş Raporu Güncelleme
2020
Devrolma İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu
2020
SPK Başvurusu Birleşme Sözleşmesi
2020
SPK Başvurusu Birleşme Raporu
2020
SPK Başvurusu Uzman Kuruluş Raporu
2020
Ayrılma Hakkına İlişkin Bildirim
2020
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 1. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 2. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 3. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 4. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 5. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 6. Kısım
2020
SPK Başvurusu Duyuru Metni 7. Kısım
2020
Birleşme Ve Görüşmelerine Başlanılması

​​​