Kurumsal Yönetim

Genel Kurul İç Yönergesi
Bilgilendirme Politikası
Etik Kurallar
Tazminat Politikası
Bağış Politikası
Rüşvet Yolsuzluk İle Mücadele Politikası
Ücretlendirme Politikası
2018
Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2017
2017 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2016
2016 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2015
2015 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2014
2014 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2013
2013 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2012
2012 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
2011
2011 Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı