Board of Directors

​​​​​​Cemil Tokel
Yönetim Kurulu Başkanı

Cemil Tokel Yükseköğrenimini Humberside Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.

Cemil Tokel 1992 yılında Paşabahçe Tic. Ltd. Şti'de Yurtdışı Satış Temsilcisi olarak Şişecam Topluluğu’na katılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli kademelerde görev alan Tokel, 01.02.2012 tarihinde Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı görevine, 02.01.2014 tarihinde ise Cam Ev Eşyası Grubu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Cemil Tokel yukarıda belirtilen görevinin yanı sıra, Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Ambalaj San.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Paşabahçe Investment B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Posuda Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Cemil Tokel bağımsız üye değildir.

Gökhan Güralp

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


1999 yılında Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999-2002 tarihleri arasında Ernst & Young’da Denetçi Yardımcısı olarak başlayan Güralp, 2002-2003 tarihleri arasında aynı kurumda Denetçi olarak çalışmıştır. 2003-2004 yılları arasında Enka Bechtel’de Mali İşler Müdürü, 2004-2007 yılları arasında, Ernst & Young’da Denetim Müdürü, 2007-2008 yıllarında Ernst & Young Moskova’da Denetim Müdürü olarak çalışan Güralp, 2008-2011 yıllarında Ernst &Young İstanbul ofisinde Kıdemli Müdür olarak çalıştıktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Eti Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’de Bütçe, Stratejik Planlama ve Raporlama Müdürü olarak görev almıştır. 2013-2014 yıllarında da Eti Romanya SRL’de eş zamanlı olarak Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2014-2015 tarihleri arasında Zorlu Holding A.Ş.’de İç Denetim Müdürü olarak çalıştıktan sonra, 2 Kasım 2015 itibariyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürlüğü görevine atanan Güralp, 3 Ocak 2016 tarihinden itibaren Mali Kontrol ve Raporlama Direktörülüğü görevini sürdürmektedir.

Gül Okutan Nilsson

Bağımsız Üye


İstanbul Amerikan Robert Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Gül Okutan Nilsson, yüksek lisansını Avrupa Birliği Jean Monnet bursiyeri olarak Amsterdam School of International Relations okulunda Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde yürüttüğü doktora çalışmaları sırasında Max Planck Vakfı ve İsviçre Hükümeti bursları ile Hamburg Max Planck Milletlerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde ve Lozan İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunmuştur. Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri adlı doktora tez çalışması 2001 Çağa Hukuk Ödülüne layık görülmüştür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na 2002 yılında yardımcı doçent olarak atanmış, aynı üniversitede 2010 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanını almıştır. Londra’da London School of Economics and Social Sciences ve Institute of Advanced Legal Studies bünyesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Vanderbilt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve fikri mülkiyet hukuku üzerine yayınları bulunmaktadır. Yabancı dilleri İngilizce, Almanca ve Fransızca’dır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü’dür. Gül Okutan Nilsson, şirketimizin 19 Mart 2018 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

Mehmet Sefa Pamuksuz

Bağımsız Üye

 

ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan M. Sefa Pamuksuz, Boston Koleji’nden MSF derecesine sahiptir. Ankara merkezli bir danışmanlık ve düşünce kuruluşu olan Politika Analizi Laboratuvarı’nın (PAL) yönetici ortağı olan Pamuksuz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), kurumsal yönetişim ve kamu mali yönetimi konularında bilgi sahibi ve KİT’lere yönelik olarak düzenleme, finansman, bütçeleme, izleme ve raporlama alanlarında deneyimlidir. M. Sefa Pamuksuz, KİT Genel Müdürlüğü de dâhil olmak üzere çeşitli kapasitelerde Türk Hazinesi’nde 25 yıllık tecrübeye sahip olup son olarak G20 Altyapı ve Yatırım Çalışma Grubu Koordinatörü ve G20/OECD Kurumsal Yatırımcılar ve Uzun Vadeli Yatırımlar (IIWG) Görev Gücü Başkanı olarak çalışmıştır. M. Sefa Pamuksuz, ayrıca Dünya Bankası Grubu'nda Türkiye İcra Direktör Vekili olarak görev yapmıştır. KİT’lere, tarımsal destek kurumlarına, sosyal güvenlik kurumlarına ve kamu bankalarına yapılan cari ve yatırım transferlerini içeren Türkiye KİT Bütçesi’ni yöneten M. Sefa Pamuksuz, Hazine kariyeri boyunca Türkiye'deki kamu finans kurumları, enerji, tarım, sağlık, sosyal güvenlik sektörleri ve iş piyasaları ile ilgili sektörel reform çalışmalarına katılmıştır. Çeşitli kamu finansmanı yönetim projelerinde çalışan ve IMF FAD danışmanı olan Pamuksuz, Kıbrıs, Mozambik, Laos, Jamaika ve Ürdün hükümetlerine kamu mali yönetimi ve KİT’ler konusunda teknik yardım sağlamıştır. Mali Müşavir belgesi olan M. Sefa Pamuksuz, gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaktadır. Halen PAL A.Ş.’de Kamu Maliyesi, Uzun Vadeli Yatırımlar, Kurumsal Yönetişim ve KİT’ler konularında danışman olarak çalışan M. Sefa Pamuksuz, şirketimizin 19 Mart 2018 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

Osman Öztürk

Üye

 

Osman Öztürk Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Makine Bölümü’nde tamamlamıştır.

Osman Öztürk 1983 yılında Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikasında Kalıp İşleri Teknisyeni olarak Şişecam Topluluğu’na katılmıştır. Bu tarihten itibaren Cam Ev Eşyası bünyesindeki fabrikalarda Fabrika Müdürü olarak görev alan Öztürk, 01.09.2018 tarihinde ise Cam Ev Eşyası Grubu Üretim Başkan Yardımcısı Vekili görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Osman Öztürk bağımsız üye değildir.

​​