Özel Durum Açıklamaları

2018
01.03.2018 Şirket Genel Müdürü Ataması
2018
26.02.2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018
19.03.2018 Kar Payı Dağıtmama Kararı
2018
19.03.2018 Genel Kurul Toplantı Sonucu
2018
19.03.2018 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi
2018
19.03.2018 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2018
05.02.2018 Genel Müdür'ün Emekliliği Nedeniyle Ayrılışı
2018
23.02.2018 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2018
9.01.2018 Fiyat Ev Miktar Hareketleri Bildirimi
2018
23.02.2018 Kar Payı Dağıtım Teklifi
2018
31.01.2018 Yaygın Ve Süreklilik Arzeden İşlemler Raporu
2018
15.02.2018 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği
2017
29.12.2017 Fiyat Ve Miktar Hareketleri Bildirimi
2017
12.09.2017 Fiyat Ve Miktar Hareketleri Bildirimi
2017
28.06.2017 Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma
2017
21.06.2017 Grev Kararının Alınması
2017
09.03.2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
14.04.2017 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
17.04.2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
26.01.2017 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında
2017
28.02.2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
28.03.2017 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
28.03.2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
28.03.2017 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
28.03.2017 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2017
28.03.2017 Yönetim Kurulu Komiteleri
2017
31.01.2017 Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Sonuç Bölümü
2017
01.03.2017 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
01.03.2017 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
03.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017
03.03.2017 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
2017
04.05.2017 Finansal Duran Varlık Satışı
2017
04.05.2017 Finansal Duran Varlık Satışı-2
2017
05.05.2017 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
2017
07.02.2017 Genel Müdürlüğe Asaleten Atama
2016
27.12.2016 Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hakkında
2016
27.12.2016 İştirak Hisse Satışı
2016
27.10.2016 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
2016
03.08.2016 Genel Müdürlüğe Vekaleten Görevlendirme
2016
12.07.2016 Kar Dağıtım Politikası
2016
01.07.2016 Şirket Genel Müdürünün Emeklilik Nedeniyle Ayrılması
2016
07.04.2016 Olağan Genel Kurul Tescili
2016
24.03.2016 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2016
24.03.2016 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2016
24.03.2016 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi
2016
11.03.2016 Yatırımcı İlişkiler Bölüm Sorumluları
2016
01.03.2016 Sermaye Düzeltme Farklarının Sehven Sermayeye Yazılması
2016
29.02.2016 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
2016
29.02.2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2016
29.02.2016 Kar Payı Dağıtım Teklifi
2016
02.02.2016 2016 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
2016
12.01.2016 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hakkında
2015
31.12.2015 Muhasebe Politika Değişikliği
2015
18.08.2015 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hakkında
2015
21.04.2015 Olağan Genel Kurul Tescili
2015
24.03.2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2015
24.03.2015 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
2015
24.03.2015 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi
2015
02.03.2015 Kar Payı Dağıtım Teklifi
2015
02.03.2015 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2015
02.03.2015 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
2015
24.02.2015 Bağımsız Denetim Şirketi Seçilmesi
2015
02.02.2015 2015 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2015
30.01.2015 2015 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2014
01.07.2014 1 Nolu Fırın Soğuk Tamiri Ve Modernizasyonu
2014
01.08.2014 1 Nolu Fırının Devreye Alınması
2014
02.01.2014 Yönetim Kurulu Üye Ve Başkan Değişikliği
2014
02.04.2014 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2014
03.01.2014 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında
2014
04.03.2014 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
2014
07.03.2014 Bağış Politikası
2014
10.03.2014 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2014
25.02.2014 2014 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2014
26.04.2014 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
2014
27.08.2014 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hakkında
2014
30.04.2014 Toplu İş Sözleşmesi'nde Anlaşma
2014
30.06.2014 Yatırımcı İlişkiler Bölüm Sorumluları
2013
02.05.2013 II Nolu Fırın Soğuk Tamiri Ve Modernizasyonu
2013
03.01.2013 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hakkında
2013
03.04.2013 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Onayları
2013
05.03.2013 Genel Kurul Tescil İşlemi
2013
05.06.2013 II Nolu Fırının Devreye Alınması
2013
06.03.2013 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
2013
07.03.2013 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
2013
08.03.2013 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2013
09.04.2013 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2013
18.01.2013 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncelleme Başvurusu
2013
18.01.2013 Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi SPK İzni
2013
22.01.2013 Olaganüstü Genel Kurul Sonucu
2013
25.04.2013 Olağan Genel Kurul Tescili
2013
27.02.2013 Kar Dağıtım Politikası
2013
28.02.2013 Bağımsız Denetim Şirketi Seçilmesi
2012
16.05.2012 Yönetim Kurulu Görev Bölüşümü
2012
16.07.2012 Muhasebe Müdürünün Emeklilık Nedeniyle Ayrılması
2012
17.03.2012 Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma
2012
17.09.2012 Yönetim Kurulu Değişikliği
2012
18.04.2012 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2012
19.01.2012 Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanması
2012
20.03.2012 Esas Sözleşme Değişikliği
2012
22.03.2012 I Ve II Nolu Fırınların Yenileme Ve Modernizasyonu
2012
25.09.2012 Yönetim Kurulu Değişikliği
2012
26.04.2012 Yatırım Tesvik Belgesi Onayı
2012
27.11.2012 Kayıtlı Sermaye İşlemleri Yönetim Kurulu Kararı
2012
28.12.2012 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
2012
30.01.2012 Yönetim Kurulu Değişikliği
2012
04.09.2012 Yönetim Kurulu Değişikliği
2012
08.02.2012 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
2012
16.04.2012 Genel Kurul Tarih Yeri Ve Gündemi
2012
16.04.2012 Karpayı Dağıtım Önerisi
2012
16.05.2012 2011 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu